Rūpinamės aplinka

Statybinių atliekų turėtojas yra atsakingas už jų sutvarkymą.

Vykdant statybas, projekte turite nurodyti, koks yra numatomas susidarysiančių atliekų kiekis ir kaip planuojama jas tvarkyti.

Švaraus lapo įmonė įsikūrė norėdami padėti savo klientams susitelkti į projekto vykdymą. Statybinės atliekos privalo būti tvarkomos, o besikaupiančios objekte trukdo darbo našumui, darbuotojų sveikatai ir saugai. Mūsų komanda skatina tvarią statybą ir nori užtikrinti, kad atliekų pašalinimas netaptų jūsų galvos skausmu!

Mums taip pat svarbu, kad aplinka Lietuvoje būtų graži ir švari – tokia, kurioje gera gyventi.Turėdami reikalingus resursus, mes galime prisidėti prie gamtos išsaugojimo ir užtikrinti, kad statybinės atliekos yra tinkamai tvarkomos. Mes organizuojame rinkimą, išvežimą ir perdavimą patvirtintiems tvarkytojams.

Pasirūpinkite aplinka ir jūs, susisiekite su Švariu lapu!